Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]