Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Uzupełnij swoją wiedzę o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości państw świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują tysiące specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez trudu da się znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często obowiązkowe, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Od czego wobec tego zależy cena tłumaczeń?

Język, termin realizacji, rodzaj przekładu – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Finalną cenę przekładu tekstu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Translacja prac dyplomowych, opracowań medycznych lub kontraktów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Wypada zaakcentować, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]