Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Jeżeli chcesz zlecić badania kierowców Bielsko Biała, skieruj się tutaj.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: neurotyzm, ekstra- oraz introwersję i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog sięga po aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny tylko pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D+E i D. Przechodzić muszą je też osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Warto dodać, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy poddać się im wyłącznie raz.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]