Znaczenie faktury proforma

Sprawdź co oznacza faktura proforma na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale również i gros osób realizujących zakupy online, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w dokumentacji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, toteż nieraz spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Powinno się aczkolwiek zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania konkretnej oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy zakupu towaru, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada analogiczne dane co faktura VAT, a więc:

  • dane stron,
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • określenie przewidywanego terminu doręczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent wpłaci już przedpłatę lub uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.