Sprzedaż złota inwestycyjnego – inwestuj kupując ten kruszec

Złoto online zamówisz na https://goldbroker.pl/zloto-inwestycyjne/.

Polacy dużo martwią się o emeryturę i o zabezpieczenie się na potencjalną “czarną godzinę”. Stąd zazwyczaj starają się co pewien czas odkładać niewykorzystane pieniądze na koncie czy też na lokacie w banku. Od jakiegoś czasu jednak ten sposób jest mało rentowny – postępująca inflacja i słabe oprocentowanie lokat sprawiają, iż oszczędności nie dają profitu, a wręcz z miesiąca na miesiąc ich siła nabywcza się zmniejsza. Nic więc dziwnego w tym, że rośnie zainteresowanie alternatywnymi formami inwestycji, w tym również kupnem złota lokacyjnego.

Czy artykuł ze złota jest złotem inwestycyjnym?

Inwestowanie w metale szlachetne polega na kupieniu ich wtedy, kiedy ich cena rynkowa jest niewysoka i ich sprzedaży, jeśli ta cena wzrośnie. Ale warto podkreślić, że nie każdy produkt ze złota jest traktowany jako złoto lokacyjne, z tej przyczyny przykładowo skupowanie złotej biżuterii ciężko nazwać lokatą w złoto. Polskie prawo, a przede wszystkim ustawa o podatku od towarów i usług, wyraźnie definiuje co jest złotem inwestycyjnym. Według aktualnej ustawy jest to przede wszystkim złoto o próbie nie mniejszej niż 0.995 w sztabkach lub płytkach. Tymczasem monety bulionowe ze złota muszą sprostać innym wymaganiom, aby być uznane za złoto inwestycyjne. Muszą posiadać próbę nie mniejszą niż 0.900, być wyemitowane nie wcześniej niż w 1800 r. i co istotne – muszą być obowiązującym środkiem płatniczym w kraju, który je wyemitował. Monet bulionowych nie traktuje się jako egzemplarze kolekcjonerskie, zatem nie są numizmatami. Prawo definiuje jeszcze jedną formę złota lokacyjnego – złoto w postaci papierów wartościowych.

Złoto lokacyjne – czy można nabyć je online?

W sklepach krajowych sprzedawców złota inwestycyjnego bez trudu znaleźć można sztabki złota, jak i najpopularniejsze monety bulionowe z między innymi RPA czy Wielkiej Brytanii. Zamówienia można składać także online i nie jest to oferta tylko dla zamożnych inwestorów. Ci z mniejszymi środkami finansowymi znajdą online bogatą ofertę sprzedaży złotych monet o wadze 1/10, 1/4 i 1/2 uncji trojańskiej, jak i złota w sztabkach o wadze 5, 2, bądź 1 g. Nabyć można też złoto w tak zwanych „combibarach” pozwalających na odcięcie, a potem odsprzedanie odrębnych płytek złota.

Adres firmy:
ADACTUS Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Mob.: +48 880 555 111
E-mail: [email protected]