Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Metoda kasowa. Więcej informacji na flobo.io.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu opłaty za dostarczone produkty czy też zrealizowane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta opłaty. Mając na uwadze wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego monitorowania otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy stu i więcej fakturach nadzór przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]