Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe wiadomości o notach księgowych 40 euro.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów z wypłacalnością czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]